Vítejte na webu

Kdo jsme

Naše agentura Vám nabízí komplexní zajištění veškerých činností v oblasti BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (dále jen BOZP), tj. zabezpečení plnění povinností stanovených Zákoníkem práce 262/2006 Sb. a navazujících předpisů v oblastí BOZP a v oblasti POŽÁRNÍ OCHRANY (dále jen PO) dle zákona 133/1985 Sb.

Více

Služby

Bezpečnost

práce

Více

Požární

ochrana

Více

Koordinace BOZP

na stavbách

Více

Enviroment -

Životní prostředí

Více

Služby

Kontaktujte nás

BP Konzult s.r.o.

Za Pasáží 1609

530 02 Pardubice

E: bpkonzult@centrum.cz

T: 777 824 651