Koordinace BOZP na stavbách

Zajištění výkonu Koordinátra BOZP na staveništi již ve fázi přípravy i při realizaci Vaší stavby.

Zpracování Plánu BOZP.

Organizace kontrolních dnů Koordinátora.

Ilustrační foto