Bezpečnost práce - poradenství

Poskytujeme komplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti práce

- zajištění odborně způsobilé osoby dle zákona 309/2006 Sb.

- odborné posouzení Vašich pracovišť

- hodnocení rizik na Vašich praocovištích

- školení zaměnstnanců a vedoucích zaměnstnaců

- vytvoření dokumentace na míru pro Vaši firmu

- šetření pracovních úrazů a zpracovní dokumentace k pracovním úrazům

Ilustrační foto