Bezpečnost práce - poradenství

Poskytujeme komplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti práce

  • zajištění odborně způsobilé osoby dle zákona 309/2006 Sb.
  • odborné posouzení Vašich pracovišť
  • hodnocení rizik na Vašich praocovištích
  • školení zaměnstnanců a vedoucích zaměnstnaců
  • vytvoření dokumentace na míru pro Vaši firmu
  • šetření pracovních úrazů a zpracovní dokumentace k pracovním úrazům

Služby

Kontaktujte nás

BP Konzult s.r.o.

Za Pasáží 1609

530 02 Pardubice

E: bpkonzult@centrum.cz

T: 777 824 651