Požární ochrana

- Zpracujeme pro Vás dokumentaci k požární ochnaně

- Vyškolíme Vaše zaměstnance a vedoucí zaměstnance

- Odborně připravíme preventivní požární hlídku

- Provedeme preventivní kontroly na pracovištích, včetně návrhu odstanění případných nedostatků

Ilustrační foto