Požární ochrana

  • Zpracujeme pro Vás dokumentaci k požární ochnaně
  • Vyškolíme Vaše zaměstnance a vedoucí zaměstnance
  • Odborně připravíme preventivní požární hlídku
  • Provedeme preventivní kontroly na pracovištích, včetně návrhu odstanění případných nedostatků

Služby

Kontaktujte nás

BP Konzult s.r.o.

Za Pasáží 1609

530 02 Pardubice

E: bpkonzult@centrum.cz

T: 777 824 651